top of page

Corporate Split - Alcoa & Arconic 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905-5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _decc31941905-       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5 cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf589405-5c58-cc781994_-5c58 -136bad5cf58d_ 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905-5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _decc31941905-       _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5 cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf589405-5c58-cc781994_-5c58 -136bad5cf58d_   Download de case study over Alcoa & Arconic

 

(Nu heeft  ARCONIC besloten de investeringsbelangen in ALCOA te snijden. Lees het volgende recente nieuws over beide bedrijven. Volledige splitsing lijkt geen drastische impact te hebben op de aandelen van beide bedrijven._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_https://finance.yahoo.com/news/elliott-management-releases-letter-arconic-113600307.html)

Alcoa (Aluminum Corporation of America) is een wereldleider in technologie, engineering en productie van lichtgewicht metalen. Alcoa innoveert oplossingen voor meerdere materialen en zijn technologieën verbeteren het transport, van auto- en commercieel transport tot lucht- en ruimtevaart, en verbeteren industriële en consumentenelektronica producten. De producten van Alcoa maken slimme gebouwen, duurzame voedsel- en drankverpakkingen, krachtige defensievoertuigen in lucht, land en zee, diepere olie- en gasboringen en efficiëntere energieopwekking mogelijk. Alcoa was 125 jaar geleden een pionier in de aluminiumindustrie en heeft 60.000 mensen in 30 landen in dienst die waardetoevoegende producten leveren die zijn gemaakt van titanium, nikkel en aluminium, en de beste bauxiet-, aluminiumoxide- en primaire aluminiumproducten produceren. In 2015 bedroeg de verkoopopbrengst van Alcoa ongeveer $ 22 billion.  

 

Begin 2016 kondigde het management van Alcoa aan dat de Raad van Bestuur unaniem een plan heeft goedgekeurd om Alcoa op te splitsen in twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven, waarmee Alcoa's succesvolle meerjarige transformatie als hoogtepunt wordt bereikt. Door de scheiding worden twee toonaangevende Fortune 500-bedrijven gelanceerd. De wereldwijd concurrerende Upstream Company zal bestaan uit vijf sterke business units die vandaag Global Primary Products vormen: bauxiet, aluminiumoxide, aluminium, gietwerk en energie. De door innovatie en technologie gedreven Value-Add Company omvat onder meer Global Rolled Products, Engineered Products and Solutions en Transportation and Construction Solutions.

 

De afronding van de splitsing zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 worden afgerond. Op dat moment zullen de aandeelhouders van Alcoa alle uitstaande aandelen van zowel de Upstream- als Value-Add-bedrijven bezitten. De splitsing is bedoeld om te kwalificeren als een belastingvrije transactie voor aandeelhouders van Alcoa voor doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. Beide autonome bedrijven zullen een investeerdersbestand aantrekken dat het best past bij hun unieke waardepropositie, management, operationele en financiële eigenschappen. Na de splitsing zal de Upstream Company, met zijn sterke geschiedenis in de aluminium- en aluminiumoxidemarkten, opereren onder de naam Alcoa. De Value-Add Company zal een andere naam krijgen voordat de scheiding wordt voltooid.

Volgens het persbericht stelt Klaus Kleinfeld CEO van Alcoa: "In de afgelopen jaren heeft het management Alcoa met succes getransformeerd om twee sterke waardemotoren te creëren die nu klaar zijn om hun eigen onderscheidende strategische richtingen na te streven." “Na het bedrijf door de diepe recessie van 2008 te hebben geleid, zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan om de portefeuille opnieuw vorm te geven. We hebben de upstream-activiteiten geherpositioneerd; we hebben een benijdenswaardige bauxietpositie en zijn ongeëvenaard op het gebied van aluminiumoxide, we hebben aluminium geoptimaliseerd, onze energiebronnen aangepast en van onze gietstukken een commercieel succesverhaal gemaakt. De upstream-business is nu gebouwd om gedurende de hele cyclus te winnen. Onze multi-materiële waardetoevoegende business is een leider in aantrekkelijke groeimarkten. We hebben innovatie geïntensiveerd, succesvolle overnames gedaan, bedrijven afgeworpen zonder productdifferentiatie, geïnvesteerd in slimme organische groei, ons multi-materialenprofiel uitgebreid en sleuteltechnologieën op de markt gebracht; en dat alles terwijl de winstgevendheid aanzienlijk wordt verhoogd.”  Mr. Kleinfeld concludeerde: “Uitvinden en opnieuw uitvinden heeft ons bedrijf gedurende zijn 126-jarige geschiedenis bepaald. Met de unanieme steun van de raad van bestuur van Alcoa zetten we nu de volgende stap; het lanceren van twee toonaangevende bedrijven, elk met onderscheidende en boeiende kansen, en elk klaar om de toekomst te grijpen.”

Wanneer bedrijven meestal gaan voor fusies, overnames en volledige integratie van verworven portefeuilles om groei te realiseren, waarom heeft het management van Alcoa dan besloten om de organisatie op te splitsen? Welke voordelen zou dat opleveren voor management, aandeelhouders en klanten? Kan het bedrijf na de splitsing blijven profiteren van schaalvoordelen en synergie? Welke economische en managementmotieven zouden deze beslissing onderbouwen?

 

Shoaling design kan worden toegepast op corporate governance, product- of business unit-niveau, productieorganisatie of alliantie- en franchisemanagement. De School-of-Fish-strategie elimineert niet alleen de alternatieve kosten van het verliezen van opkomende markten, maar vermindert ook het investeringsrisico dat gepaard gaat met grootschalige integratie. School-of-Fish-formatie maakt meervoudige concurrentiestrategieën mogelijk, waardoor een bedrijf een unieke of optimale strategie kan ontwikkelen voor elke rivaal die het in de respectieve markt of regio tegenkomt. School of Fish-strategie is niet alleen lean, maar kan ook de kwaliteit, maatwerk, productvariëteit, kwaliteit van het werkleven (QWL), kwaliteit van leven en algehele duurzaamheid van ondernemingen verbeteren.

 

De transformatie en splitsing van Alcoa in twee toonaangevende openbare bedrijven, in november 2016, is een uitstekende businesscase voor de Shoaling- of School of Fish-strategie. Hoe deze splitsing en transformatie op het niveau van corporate governance en het opereren in een shoaling-vorm van twee verschillende bedrijven het gigantische bedrijf uit het industriële tijdperk zal helpen om innovatie, groei, kwaliteit en waardecreatie te bereiken, zal een belangrijke strategieles zijn. Binnen een jaar na de splitsing heeft de markt het vertrouwen uitgesproken dat het bedrijf meer waarde-aandeelhouders creëert. De nieuwe beslissing van Alcoa en de daaruit voortvloeiende operationele gevolgen zullen onthullen hoe deze nieuwe structuur het mogelijk maakt om bureaucratische kosten te verminderen, verrekenprijspraktijken om waardemaximalisatie te bereiken, autonomie te geven aan bedrijven (eenheden) om organische groei te realiseren door middel van markt- en productinnovatie, en herpositionering. De beslissing om het bedrijf te splitsen om twee sterke zelfstandige bedrijven te lanceren, biedt aandeelhouders twee onderscheidende, waardecreërende investeringsmogelijkheden. The Upstream Company wordt een zeer competitieve wereldleider op het gebied van bauxiet, aluminiumoxide en aluminium, met een unieke portefeuille van waardetoevoegende business units en aanzienlijke energieactiva. The Value-Add Company zal een vooraanstaande innovator zijn van hoogwaardige producten en oplossingen uit meerdere materialen in aantrekkelijke groeimarkten.

 

Het stroomopwaartse bedrijf

 

Na de scheiding zal de Upstream Company een kostenconcurrerende marktleider zijn in bauxietmijnbouw, aluminiumoxideraffinage en aluminiumproductie, gepositioneerd voor succes gedurende de hele marktcyclus. De voetafdruk van het bedrijf omvat 64 vestigingen over de hele wereld en ongeveer 17.000 medewerkers. De omzet voor de 12 maanden tot en met 30 juni 2015 bedroeg $ 13,2 miljard, met een EBITDA van $ 2,8 miljard. Het zal zich inzetten voor een gedisciplineerde kapitaalallocatie en een voorzichtige teruggave van kapitaal aan aandeelhouders. De wereldwijde vraag naar aluminium zal naar verwachting in 2015 met 6,5 procent groeien en tussen 2010 en 2020 verdubbelen; tot nu toe loopt de wereldwijde vraaggroei dit decennium vooruit op deze projectie.

The Upstream Company zal goed gepositioneerd zijn om aan deze sterke vraag te voldoen. De activabasis van wereldklasse van de Upstream Company omvat 's werelds grootste bauxietmijnbouwportefeuille, met 46 miljoen kurkdroge metrische tonnen productie in 2014. Het heeft een lage 19th percentile positie op de wereldwijde bauxietkostencurve. Met de nabijheid van raffinaderijactiviteiten in eigendom, zullen de mijnreserves een consistente aanvoer van goedkope bauxiet bieden. Alcoa heeft zijn bauxietactiviteiten voor derden opgebouwd en is goed gepositioneerd om aan de groeiende wereldwijde vraag te voldoen.

Het aluminiumoxideraffinagesysteem van de Upstream Company zal 's werelds grootste zijn, met activiteiten die goed gepositioneerd zijn om belangrijke aangrenzende groeimarkten in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika te bedienen. Het heeft een 25th percentile, eerste kwartielpositie op de wereldwijde kostencurve voor aluminiumoxide, met als doel het 21st percentile te bereiken tegen 2016._cc781905-5cde-319465bb358 Het bedrijf wordt de op drie na grootste aluminiumproducent ter wereld met een zeer competitieve portefeuille met kostencurves in het tweede kwartiel. Het zal een ongeëvenaard cast-house-netwerk met toegevoegde waarde hebben in de nabijheid van klanten, en een aanzienlijk portfolio van energieactiva met een stroomproductiecapaciteit van ongeveer 1.550 megawatt met operationele flexibiliteit om te profiteren van de cyclische markt.

Alcoa heeft zijn segmenten aluminiumoxide en primaire metalen op agressieve wijze hervormd, waarbij 1,4 miljoen ton, of 33 procent, van de totale smeltcapaciteit sinds 2007 is gesloten, afgestoten of verminderd. Als gevolg hiervan is Alcoa sinds 2010 acht punten gedaald op de wereldwijde aluminiumkostencurve. naar het 43e percentiel, en mikt op de 38e percentile tegen 2016. Bovendien heeft Alcoa tot 2022 ongeveer 75 procent van de elektriciteitsbehoefte van de smelter veiliggesteld.

Alcoa heeft ook zijn aanbod van gedifferentieerde aluminiumproducten met toegevoegde waarde die in specifieke vormen worden gegoten om aan de behoeften van klanten te voldoen, gestaag uitgebreid. Het bedrijf heeft de totale productverzendingen met toegevoegde waarde van zijn smelterijen laten groeien van 57 procent in 2010 tot 65 procent in 2014, met een totale incrementele marge van $ 1,3 miljard. In 2015 zullen producten met toegevoegde waarde naar verwachting ongeveer 70 procent van de smelterleveringen vertegenwoordigen. Alcoa heeft ook geïnvesteerd in het meest geavanceerde, goedkope geïntegreerde aluminiumcomplex ter wereld in Saoedi-Arabië, waar de raffinaderij en smelter nu volledig operationeel zijn. Alcoa hervormde de prijsstelling op de aluminiumoxidemarkt in 2010 door de introductie van de Alumina Price Index (API) om aluminiumoxide van smelterkwaliteit te verkopen op basis van de grondbeginselen van de aluminiumoxidemarkt in plaats van de London Metal Exchange-prijzen. In 2014 was 68 procent van Alcoa's totale leveringen van aluminiumoxide voor smelterkwaliteit door derden gebaseerd op API-/spotmarktprijzen. Dat zal naar verwachting groeien tot ongeveer 75 procent in 2015. Bovendien heeft de Upstream-business tussen 2009 en 2014 een productiviteitswinst van ongeveer $ 3,9 miljard behaald. 

Het waardetoevoegende bedrijf

Na de splitsing zal Value-Add Company een vooraanstaande leverancier zijn van hoogwaardige producten en oplossingen uit meerdere materialen met 157 wereldwijd diverse bedrijfslocaties en ongeveer 43.000 medewerkers. De pro-forma inkomsten voor de Value-Add Company voor de 12 maanden tot en met 30 juni 2015 bedroegen in totaal $ 14,5 miljard, met een pro-forma EBITDA van $ 2,2 miljard. Door de transformatie van Alcoa zijn de EBITDA-marges voor de portefeuille met toegevoegde waarde gestegen van 8 procent in 2008 tot 15 procent in 2015 op pro forma basis voor de twaalf maanden tot en met 30 juni 2015. De totale bijdrage van de portefeuille met toegevoegde waarde het bedrijfsresultaat na belastingen van Alcoa is meer dan verdubbeld van 25 procent in 2008 tot 51 procent in 2014. De EBITDA-marges in de gecombineerde downstream-segmenten (Engineered Products & Solutions, Transportation & Construction Solutions) zijn gestegen van 14,6 procent in 2008 tot 20,9 procent in 2014, en in de midstream (Global Rolled Products) van $ 108 per metrische ton in 2008 tot $ 289 per metrische ton in 2014.

De Value-Add Company zal worden gepositioneerd voor winstgevende groei door het vergroten van het marktaandeel in snelgroeiende eindmarkten en het benutten van aanzienlijke klantsynergieën in de midstream- en downstream-portfolio's. Het bedrijf zal een gedifferentieerde leverancier zijn voor de snelgroeiende lucht- en ruimtevaartindustrie met leidende posities op elk belangrijk vliegtuig- en straalmotorplatform, ondersteund door marktleiderschap in straalmotoren en industriële gasturbine-vleugels, en ruimtevaartbevestigingsmiddelen. Ongeveer 40 procent van de pro-forma inkomsten van het bedrijf voor de 12 maanden tot en met 30 juni 2015 kwam uit de lucht- en ruimtevaartmarkt. Het bedrijf zal ook voorop lopen bij het opvangen van de vraag naar aluminiumintensieve voertuigen via Alcoa's recente capaciteitsuitbreidingen van walserijen en de commercialisering van baanbrekende technologieën zoals de Micromill. De inkomsten uit de automobielindustrie zullen naar verwachting 2,4 keer stijgen van 2014 tot $ 1,8 miljard in 2018. Bovendien zal Value-Add Company een ongeëvenaarde leider zijn in aluminium commerciële vrachtwagenwielen en de nummer één marktpositie innemen in Noord-Amerikaanse architecturale systemen. Toekomstige winstgevende groei zal worden ondersteund door een volledige pijplijn van innovatieve producten en oplossingen en het nastreven van investeringsmogelijkheden die een rendement opleveren dat hoger is dan de kapitaalkosten.

De Value-Add Company en Upstream Company zullen verschillende waardeprofielen hebben met de mogelijkheid om middelen effectief toe te wijzen en kapitaal in te zetten in lijn met individuele groeiprioriteiten en cashflowprofielen. Als onafhankelijke entiteiten zal elk bedrijf gepositioneerd zijn om kansen te grijpen in steeds competitievere en snel evoluerende markten. De scheiding stelt zowel de Value-Add Company als de Upstream Company in staat om hun eigen onafhankelijke strategieën na te streven, waardoor de prestatiegrenzen binnen verschillende operationele omgevingen worden verlegd. 

  • Pinterest - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • email-icon-orange-1
bottom of page